Hotline: 0336.116.116 - 0838.595.595
BOX GHI ÂM ĐIỆN THOẠI 2 LINE TANSONIC TX2006U2A
1,190,000
1,250,000
Thang ghế năm bậc, Tải trọng 100 Kg, Số bậc 05
1,090,000
1,250,000
Thang nhôm rút Chữ A KUNGFU KFA-50 Chiều dài 2.5m, 2 x 7 Bậc , Trọng lượng 16.6 Kg
3,490,000
3,650,000
Thang nhôm rút KUNGFU KF-46 Chiều dài 4.6m, 14 Bậc , Trọng lượng 13.7Kg
2,890,000
3,150,000
Thang nhôm rút KUNGFU KF-40 Chiều dài 4.0m, 12 Bậc , Trọng lượng 10.9 Kg
2,490,000
2,680,000
THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY KENRUI - KR-5800G (GSM&Pstn)
2,955,000
3,225,000
Đăng ký nhận bản tin & khuyến mãi: