Hotline: 0336.116.116 - 0838.595.595
Mainboard GIGABYTE  GA-Z390 AORUS MASTER
7,590,000
Mainboard GIGABYTE  GA-Z390 AORUS ULTRA
6,490,000
Mainboard GIGABYTE  GA-Z390 AORUS PRO WIFI
5,280,000
Mainboard GIGABYTE  GA-Z390 AORUS ELITE
4,890,000
Mainboard GIGABYTE  GA-Z390 Gaming X
4,090,000
Mainboard GIGABYTE  GA-Z390 UD
3,490,000
Mainboard GIGABYTE  C246-WU4
5,390,000
Mainboard GIGABYTE  GA-B450 AORUS- Elite
2,699,000
Mainboard GIGABYTE  GA-B450 AORUS- Pro
3,220,000
Mainboard GIGABYTE   GA-B450 AORUS- M
2,500,000
Mainboard GIGABYTE B450M-DS3H
1,900,000
Mainboard GIGABYTE B450M Gaming
1,880,000
Mainboard GIGABYTE A320-S2H
1,420,000
Mainboard GIGABYTE AB350M-DS2
2,210,000
Mainboard GIGABYTE AB350 Aorus Gaming 3
3,170,000
Mainboard GIGABYTE B250-FINTECH
2,310,000
Mainboard GIGABYTE X150-PLUS WS
2,930,000
Mainboard GIGABYTE X99 Ultra Gaming
6,380,000
Mainboard GIGABYTE Z170X-SOC Force
11,950,000
Mainboard GIGABYTE Z170N-Gaming 5
4,800,000
Mainboard GIGABYTE B150M-D3V-DDR3
1,730,000
Mainboard GIGABYTE B250M-D2V
1,999,000
Mainboard GIGABYTE H310M-S2
1,585,000
Mainboard GIGABYTE H310-D3
2,000,000
Mainboard GIGABYTE H110-D3A - Mining
1,790,000
Mainboard GIGABYTE H110M-S2
1,550,000
Mainboard GIGABYTE H110M-S2PV
1,700,000
Mainboard GIGABYTE H110M-DS2V DDR3
1,490,000
Mainboard GIGABYTE P110_D3
1,850,000
Mainboard GIGABYTE X470 Aorus Ultra Gaming
4,190,000
Đăng ký nhận bản tin & khuyến mãi: