Hotline: 0336.116.116 - 0838.595.595
Cáp mạng Cat 5E MYMAX UTP CCA(0.5mm)
385,000
Cáp mạng Cat 6 Golden Link UTP - Mầu Vàng ( 305M / Cuộn )
1,590,000
Cáp mạng Cat 6 Golden Link SFTP - Mầu xanh lá cây ( 305M / Cuộn )
1,750,000
Cáp mạng Cat 6E UPT CCA-BR LB - Link Mầu Trắng - Tính theo cuộn
1,750,000
Cáp mạng Cat 5E UPT CCA LB - Link Mầu Tím - Tính theo Cuộn
750,000
Cáp mạng Cat 6E UPT CCA-BR LB - Link Mầu Đỏ - Tính theo cuộn
695,000
Cáp mạng Cat 5E UPT CCA LB - Link Mầu Cam - Tính theo Cuộn
490,000
Cáp mạng Cat 5E UPT CCA+CCS  LB - Link  Mầu CAM - Cuộn
390,000
Cáp mạng Cat 5E Golden Link (305M / Cuộn ) - Màuđỏ
950,000
Đăng ký nhận bản tin & khuyến mãi: