Hotline: 0336.116.116 - 0838.595.595
Bộ chia USB 1 cổng ra 4 cổng SSK SHU029
130,000
150,000
Bộ chia USB 1 cổng ra 4 cổng SSK SHU017
95,000
115,000
Bộ chia USB 1 cổng ra 4 cổng có công tắc
75,000
90,000
Bộ chia màn hình HDMI 1 ra 4
550,000
750,000
Bộ chia màn hình HDMI 1 ra 2
290,000
350,000
Bộ chia màn hình VGA 1 ra 8
180,000
210,000
Bộ chia màn hình VGA 1 ra 4
160,000
180,000
Bộ chia màn hình VGA 1 ra 2
130,000
160,000
Đăng ký nhận bản tin & khuyến mãi: